| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Tööjuhis õpilasele

Page history last edited by Merike 10 years, 3 months ago

Hea õpilane!

 

1. Tutvu koolielu portaalis Kaidi Kullamaa koostatud slaidiprogrammiga saksa keele eessõnade kohta akusatiivis ja daativis. Saad teada, kuidas käänatakse määravaid ja umbmääraseid artikleid. Klõpsa slaididel hiire vasaku klahviga, siis lisandub slaidile uut infot.

 

2. Loe läbi veebipõhised materjalid (Grammatik) eessõnade kasutamise kohta saksa keeles (kliki antud linkidel). Saad teada, milliseid eessõnu millise käändega kasutatakse:

a) eessõnad akusatiiviga

b) eessõnad daativiga

c) eessõnad, mida kasutatakse akusatiivi või daativiga

(küsimuse kuhu? korral akusatiiviga ja küsimuse kus? ja millal? korral daativiga)

 

3. Lahenda veebipõhised harjutused (Übungen) eessõnade kasutamise kohta.

a) Akusatiivi harjutused "In Kreuzberg"

b) Daativi harjutused "Cafegespräch 1, 2, 3"

c) Akusatiivi või daativi harjutused "Wilkommen in Weidastadt!", "Der neue Arbeitsplatz", "Wo ist was im Büro?", "Wo ist was in Weidastadt?"

 

4. Pane tähele, et harjutuste järel on sul võimalik oma lahendust kontrollida (Lösung kontrollieren), tervikteksti ka helifailina kuulata ning nupule "Tipp" vajutades harjutuste lahendamiseks abi saada.

 

5. Vasta kordamisküsimustele sulle määratud leheküljel.

 

6. Koostage rühmatööna 6 slaidiga slaidiprogramm näitelausetega eesõnade kasutamise kohta akusatiivi ja daativiga. Slaidide sisu (ülesanded) on WIKI pealehel.

 

7. Esita tööd kalendris märgitud kuupäevadel.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.